Bể nước / Hồ tạo cảnh

Bể chứa nước và bể bơi được thiết kế để bảo vệ bằng một số sản phẩm chống thấm. Againts hơi nước, sai Ứng dụng chống thấm và rò rỉ nước, việc lựa chọn sản phẩm phù hợp sẽ rất quan trọng. Clever 2KWPU và Clever Ep Primer là giải pháp tốt nhất Cho bể chứa nước và bể bơi trang trí. t có thể được áp dụng cho cả hai kim loại và bê tông xe tăng. Thời gian khô rất ngắn cũng như ứng dụng dễ dàng và đồng nhất.

Xem chi tiết