Mặt sàn bãi đỗ xe / Vườn mái – Không cách nhiệt

Bãi đỗ xe Mái nhà hoặc Mái nhà xanh có vấn đề rò rỉ vào mùa đông hoặc những ngày mưa. Để bảo vệ bãi đỗ xe khỏi các vấn đề rò rỉ, nên sử dụng mái che ô tô với Màng áp dụng chất lỏng, Lớp lót thông minh Pu và Clever 400 BT là giải pháp tốt nhất để Chống thấm mái nhà xe và mái nhà xanh. Sau khi sơn lót kết cấu bê tông, thông minh 400 BT được áp dụng với các chi tiết hệ thống khác (Vật liệu xốp địa kỹ thuật cách nhiệt, folio, bộ lọc giãn nở). Các ứng dụng có thể được hoàn thành trong một thời gian ngắn và nó làm cho sự khác biệt cho các vấn đề rò rỉ.

Xem chi tiết