Mặt sàn bãi đỗ xe / Vườn mái – Có cách nhiệt

Bãi đỗ xe Mái nhà hoặc Mái nhà xanh có vấn đề rò rỉ vào mùa đông hoặc những ngày mưa. Để bảo vệ bãi đỗ xe khỏi các vấn đề rò rỉ, nên sử dụng mái che ô tô với Màng lọc lỏng, Lớp lót thông minh Pu và Clever 400 BT là giải pháp tốt nhất cho những khu vực này và mái nhà xanh. Sau khi sơn lót kết cấu bê tông, thông minh 400 BT được áp dụng với các chi tiết hệ thống khác (vải địa kỹ thuật, folio, bộ lọc giãn nở). Các ứng dụng có thể được hoàn thành trong một thời gian ngắn và nó làm cho sự khác biệt cho các vấn đề rò rỉ.

Xem chi tiết