Sân thượng được lát gạch

Mái lợp là khu vực được sử dụng phổ biến nhất và phổ biến cho các ngôi nhà. Chúng tôi có các sytems chống thấm tốt nhất cho ban công lát gạch và sân thượng trong số các hệ thống khác. Hệ thống được thi công với lớp sơn lót Clever Tile Primer và màng áp dụng thông minh Trans ALm lliqquid. Chúng tôi luôn có một hệ thống sân thượng, ban công cần các giải pháp chống thấm có hệ thống.

Xem chi tiết