Sân thượng / Mái (Lộ thiên)

Ban công / Mái thường có vấn đề rò rỉ trong thời gian mùa đông. Có thể giải quyết giống như các vấn đề với màng lọc lỏng. Clever Polymers có hệ thống chống thấm giúp giải quyết các vấn đề rò rỉ. Bê tông mái có thể được sơn lót bằng các nhóm mồi của Clever Polymer. Các khớp được vát với Clever Pah Band. Sau khi áp dụng quy trình tiếp theo, cần áp dụng lớp màng lỏng. Clever Clever Pu Base 110 Nếu cần, có thể áp dụng lớp phủ ngoài. Nếu mái nhà được tiếp xúc với tôi áo khoác không được khuyến khích. Vì vậy, mái nhà có thể được mở cho giao thông cho người đi bộ trong một thời gian ngắn sau khi khô.

Xem chi tiết