Tường tầng hầm

Tường chắn và tầng hầm phải đối mặt với các vấn đề rò rỉ và cách nhiệt, điều này cũng sẽ gây ra các vấn đề ăn mòn. Để chống thấm và ngăn chặn sự rò rỉ của tường và tầng hầm giữ lại, nên sử dụng hệ thống Polyurethane của Cleer Pu Primer 300 -2K và Smart 400 bT 2K -1K Bitumen Modified. Sản phẩm và ứng dụng phù hợp sẽ giúp giải quyết vấn đề rò rỉ và chống thấm. Kết quả luôn dương tính với giải pháp lâu dài.

Xem chi tiết