SALI PAZARI – 2018

İstanbul – 2018
Sử dụng sản phẩm: Clever PU 400 BT – 2K
M2: 44.000