Dự án tham khảo

Tài liệu tham khảo của chúng tôi chỉ rõ tổng quan của công ty chúng tôi. Quý vị có thể tham khảo một số dự án của chúng tôi: Khu nhà ở Toki, Khu nhà ở Gyo, Trường Đại học Thổ Nhĩ Kỳ – Đức, Essenora, Trio 2023, Tháp xanh Acar, Vadi İstanbul , Saudi Aramco , Belgium Democo, Dự án Tiblisi Lift.

ACAR BLUE KULELERİ – 2016
VADİ İSTANBUL – 2016
TÜRK ALMAN ÜNİVERSİTESİ – 2017
TRİOS 2023 – 2017
YENİ MAHALLE 294 KONUT – 2017
ESSENORA – 2017
SALI PAZARI – 2018