CLEVER PU TILE PRIMER

Mô tả

CLEVER PU TILE PRIMER; là sơn lót một thành phần bám dính đặc biệt dành cho mặt nền không xốp.

Đặc tính

  • Dễ thi công.
  • Thời gian khô rất ngắn.
  • Không cần pha loãng.
  • Bám dính hoàn hảo lên bề mặt không xốp như kính, gạch men, vv.
  • Khả năng bám dính hoàn hảo.

Lĩnh vực ứng dụng

  • Đá tự nhiên, cẩm thạch có độ xốp thấp.
  • Kính
  • Gạch kính
  • Gạch men.

Tài liệu kỹ thuật