Sản phẩm

Chúng tôi có một số sản phẩm phụ trợ cho giải pháp chi tiết chống thấm. Chúng có các chức năng khác nhau cho nhiều chi tiết trong các ứng dụng. Clever Epoxy Repair được sử dụng để hàn kín các bức tường bê tông và đá cũng như liên kết kim loại với bê tông. Đó là trong hai lớp, dung môi miễn phí và không chảy xệ. Nó có khả năng kháng hóa chất. Clever Pah Bandı được sử dụng để hàn khớp và có thể sử dụng tất cả các chi tiết chống thấm.