Chứng chỉ

Chúng tôi rất vui được chia sẻ tất cả các chứng nhận của chúng tôi với khách hàng của mình, làm sự đảm bảo cho dịch vụ của chúng tôi. Nó luôn là một trong những mục tiêu quan trọng nhất của chúng tôi để đảm bảo chất lượng dịch vụ khách hàng  yêu cầu. Với các hệ thống quản lý chất lượng như ISO 14001-9001 và OHSAS 18001, chúng tôi luôn chú trọng công việc kinh doanh của mình. Chất lượng các vật  liệu của chúng tôi đã trải qua tất cả các phê duyệt và chúng tôi được chứng nhận tiêu chuẩn hệ thống quản lý môi trường. Ưu tiên hàng đầu của công ty chúng tôi là luôn cung cấp dịch vụ chất lượng cao nhất và dịch vụ đáng tin cậy không làm tổn hại đến môi trường tự nhiên.